دريافت فايل - خدمات شناسه‌دار   
بازدید کننده گرامی، با پیشنهادات و انتقادات سازنده خود از طریق پیوندهای زیر، ما در ارایه خدمات بهتر یاری فرمایید :

پیشنهادات و شکایات(واحد حقوقی)

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیر کل

رديف عنوان نوع فايل حجم فايل تعداد دريافت كليك جهت دريافت
1 طراحي و اجراي طرح هاي عمراني - 1502126701 pdf 139KB 26 دريافت فايل
2 طراحي و اجراي طرح هاي عمراني-1502126701(گردش کار) pdf 23KB 10 دريافت فايل
3 ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها - 180612677100 pdf 153KB 39 دريافت فايل
4 ساماندهی و برنامه‌ریزی توسعه فضاها (گردش کار) pdf 52KB 23 دريافت فايل
5 ساماندهی مشارکتهای مردمی - 18081267103 pdf 129KB 17 دريافت فايل
6 ساماندهی مشارکتهای مردمی - 18081267103 (گردش کار) pdf 31KB 14 دريافت فايل
7 تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی- 1806127104 pdf 143KB 28 دريافت فايل
8 تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی (گردش کار) pdf 39KB 15 دريافت فايل
9 ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات - 1502126702 pdf 192KB 19 دريافت فايل
10 ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات (گردش کار) pdf 29KB 21 دريافت فايل
11 طراحی فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی - 15021267105 pdf 230KB 14 دريافت فايل
12 طراحی فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی (گردش کار) pdf 7KB 5 دريافت فايل
13 پاسخ به استعلام آموزش و پرورش - 15021267106 pdf 224KB 17 دريافت فايل
14 صدور شناسنامه فنی فضاها - 18081267107 pdf 194KB 16 دريافت فايل
15 صدور شناسنامه فنی فضاها (گردش کار) pdf 27KB 9 دريافت فايل
16 لیست خدمات pdf 25KB 17 دريافت فايل