نخستین رویداد ملی «مدارس آینده» با محوریت نقش فناوری‌های نو در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی
منبع خبر : روابط عمومي
تاريخ خبر : 15/04/1401

در مهرماه 1401برگزار می شود

نخستین رویداد ملی «مدارس آینده» با محوریت نقش فناوری‌های نو در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی


این رویداد در دو بخش «محیط کالبدی فضاهای آموزشی» و «تجهیزات و فناوری‌های آموزشی» در مدارس آینده و با مشارکت بنیاد برکت برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خوزستان ، نخستین رویداد ملی «مدارس آینده» با محوریت نقش فناوری‌های نو در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی مهرماه 1401 برگزار می‌شود.

این رویداد در دو بخش «محیط کالبدی فضاهای آموزشی» و «تجهیزات و فناوری‌های آموزشی» در مدارس آینده و با مشارکت بنیاد برکت برگزار خواهد شد.

 

ثبت نام و شرکت در رویداد، به صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به تارنمای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به آدرس https://dres.ir  و یا تارنمای رویداد https://future.dres.ir  تا پایان مرداد ماه سال جاری امکان پذیر خواهد بود.