کد خبر : 3527 منبع خبر : روابط عمومي تاريخ خبر : 19/04/1403

بیننده خبرنامه هفتگی از اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان باشید
خبرهای مهم هفته ای که گذشت در خبرنامه هفتگی

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان:هر هفته با خبرهای اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان همراه باشید.

مدرسه سازی،تجلی مردمی سازی