معاونت اجرايي    تعداد بازديد : 3628


نمايندگي اهواز
بابك ممبنی - سرناظر اهواز
نام :بابك
نام خانوادگی :ممبنی
سمت : سرناظر اهواز
ميزان تحصيلات : لیسانس عمران
شماره تماس : 06113353537
پست الکترونيک :
ساير همكاران :    
  عبدالحسين حيدرى ناظر ابنيه
  شهريار وحيدزاده ناظر ابنيه
  محمدمهدى ناعمي ناظر ابنیه
  منصور حقيقي ناظر ابنيه
  محمد رحماني كارشناس نظارت
  محمود جيزاني كارشناس تاسيسات
  منصور جوهرى پوررامهرمزى ناظر ابنيه
  ايمان بهادرى ناظر تاسيسات
  مجيد قرينه كارمند
  عباس زماني راننده
  سيدهادى نجاتي موسوى راننده
  محمدحسن حويزاويان راننده
  راضي باوى زاده راننده


نمايندگي انديمشك و الوار
سیروس فرج الهی - مسئول نمایندگی اندیمشک
نام :سیروس
نام خانوادگی :فرج الهی
سمت : مسئول نمایندگی اندیمشک
ميزان تحصيلات :
شماره تماس :
پست الکترونيک :
ساير همكاران :    
  ناصر مامشي ناظر ابنيه
  عليرضا رشيدى ناظر ابنيه
  محمد فراست ناظر ابينه
  مهرشاد امیدوار کارشناس تاسیسات
  نعمت اله كاظمي راننده
  محمد محمدی والا راننده
  علی راست سگوند


نمايندگي دزفول
محمدحسن قنبرى فر - سرناظر دزفول
نام :محمدحسن
نام خانوادگی :قنبرى فر
سمت : سرناظر دزفول
ميزان تحصيلات : لیسانس عمران
شماره تماس : 06416267750
پست الکترونيک :
ساير همكاران :    
  ساسان سبزى وند ناظر ابنيه
  احمد طهماسيانپورحسيني ناظر ابنيه
  محمدرضا دهقان برنجي راننده
  حبيب شوكتي نيا راننده


نمايندگي بهبهان امیدیه آغاجاري
عطاءالله احمدى - سرناظر بهبهان و آغاجاری
نام :عطاءالله
نام خانوادگی :احمدى
سمت : سرناظر بهبهان و آغاجاری
ميزان تحصيلات : لیسانس عمران
شماره تماس : 06712220541
پست الکترونيک :
ساير همكاران :    
  جمشيد عزيزى ناظر ابنيه
  محمد آرميون ناظر ابنيه
  احسان اكبرى ناظر ابنيه
  ابوالفتح چابك ناظر ابنيه
  كامران محمدى ناظر تاسيسات


نمايندگي رامهرمز و رامشیر
وحيد نورالديني - مسئول نمایندگی رامهرمز و رامشیر
نام :وحيد
نام خانوادگی :نورالديني
سمت : مسئول نمایندگی رامهرمز و رامشیر
ميزان تحصيلات :
شماره تماس :
پست الکترونيک :
ساير همكاران :    
  داود رضائي
  يدالله يوسفي پور راننده


نمايندگي شوشتر و گتوند
شهريار ترابي زاده - سرناظر شوشتر و گتوند
نام :شهريار
نام خانوادگی :ترابي زاده
سمت : سرناظر شوشتر و گتوند
ميزان تحصيلات : لیسانس عمران
شماره تماس : 06126228014
پست الکترونيک :
ساير همكاران :    
  مرتضي صالحي
  سعيد ظهيرى منشيد ناظر ابنيه
  محمد طالبي پور ناظر ابنيه
  شهاب منجزى ناظر تاسيسات
  مسعود مهر خواه راننده


نمايندگي آبادان و خرمشهر
فرشاد محمدزاده - سرناظر ابادان و خرمشهر
نام :فرشاد
نام خانوادگی :محمدزاده
سمت : سرناظر ابادان و خرمشهر
ميزان تحصيلات : لیسانس عمران
شماره تماس : 06314429460
پست الکترونيک :
ساير همكاران :    
  بهرام شعبانی كارشناس ابنیه
  پيروز بختيارى پور كارشناس ابنیه
  سهراب سپرويزن راننده


نمايندگي ماهشهر و بندر امام
ضرغام نريماني - سرناظر ماشهر و بندرامام
نام :ضرغام
نام خانوادگی :نريماني
سمت : سرناظر ماشهر و بندرامام
ميزان تحصيلات : لیسانس عمران
شماره تماس : 06522337353
پست الکترونيک : zargham_pm@yahoo.com
ساير همكاران :    
  بابك جعفرزاده ناظر ابنيه


نمايندگي ايذه
محمد مرادى - سرناظر ايذه
نام :محمد
نام خانوادگی :مرادى
سمت : سرناظر ايذه
ميزان تحصيلات : لیسانس عمران
شماره تماس : 06925224887
پست الکترونيک : m_moradizirkoohi@yahoo.com
ساير همكاران :    
  سعيد صيدى ناظر ابنیه
  قدير عالي محمودى سرآب ناظر ابينه
  امين مرادى ناظر ابنيه
  سعيد نورى ناظر تاسيسات
  شاپور شاهاني راننده


نمايندگي شوش و شاوور
بابك رشيدى پور - سرناظر شوش و شاوور
نام :بابك
نام خانوادگی :رشيدى پور
سمت : سرناظر شوش و شاوور
ميزان تحصيلات :
شماره تماس :
پست الکترونيک : rashidi4850@yahoo.com
ساير همكاران :    
  علي حيدرى ناظر ابنیه
  محمد محمدعيدى كوكو راننده
  اياد طرفي ناظر ابنيه
  مسعود گودرزى راننده


نمايندگي شادگان
بهزاد جعفرزاده - سرناظر شادگان
نام :بهزاد
نام خانوادگی :جعفرزاده
سمت : سرناظر شادگان
ميزان تحصيلات : مهندس عمران
شماره تماس :
پست الکترونيک : reza_cab@yahoo.com


نمايندگي مسجد سليمان
آرش باقرزاده همداني - سرناظر مسجد سليمان
نام :آرش
نام خانوادگی :باقرزاده همداني
سمت : سرناظر مسجد سليمان
ميزان تحصيلات : لیسانس عمران
شماره تماس : 06813331450
پست الکترونيک :
ساير همكاران :    
  سلمان حیدری کایدان كارمند
  اکبر قنبری بیرگانی ناظر ابنيه
  محسن دلبرى ناظر ابنيه
  میثم دادمرز کارشناس تاسیسات


نمايندگي باغملک
بابك كاوسي بلوطكي - سرناظر باغملك
نام :بابك
نام خانوادگی :كاوسي بلوطكي
سمت : سرناظر باغملك
ميزان تحصيلات : لیسانس عمران
شماره تماس : 06924225685
پست الکترونيک : kavoosi.babak@gmail.com
 
ساير همكاران :    
  مهدى ولي پورچهارده چريك ناظر ابنیه
  مهدى شريفي راننده